Om oss...

 

Familj i företaget: Jan och Anna-Maria Knutsson. Jans far Lave och mor Inga hjälper fortfarande till ibland på gården.
Bakgrund: Lave Knutsson startade lantbruket utanför Köpingebro 1956. Jan Knutsson tog över 1991.
Lavelund är på 65 hektar, men räknar man in all mark som Jan Knutsson arrenderar i närheten är den totala odlingsarealen cirka 150 hektar.
En bra dag på jobbet för Jan Knutsson: "När man har vädergudarna med sig och får gjort det man hade planerat."


knutssons